top of page

Sürdürülebilirlik Nedir?


Sürdürülebilirlik en kısa ve öz anlamı ile bir şeyin mevcuttaki durumunu devam ettirebiliyor olması veya onu yenileyebiliyor olması anlamına gelmektedir. Bu kavramdan yola çıkarak, sürdürülebilirlik, gelecek nesillere ekolojik, ekonomik ve sosyal koşulların devam ettirilebildiği bir Dünya bırakmak anlamında kullanılmaktadır.

Sürdürülebilirlik kavramı ilk olarak Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılı içerisinde yayımladığı ‘Ortak Gelecek’ isimli raporda karşımıza çıkmaktadır.

Raporda sürdürülebilirlik kavramı, ‘doğanın ve gelecek kuşakların kendi gereksinimlerine cevap verme yeteneklerini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçlarımızı temin etmek ve kalkınmak’ olarak tanımlanmıştır.

Bugün gelmiş olduğumuz durumda, Dünyanın elindeki doğal kaynakların düşüncesizce kullanılması sonucu tükenme noktasına geldiği ortak bir görüş olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşamış olduğumuz felaketler, iklim krizi, denizlerin kirliliği, orman alanlarının yok oluşu aslında sürdürülebilir bir şekilde yaşamadığımızın en gerçekçi örnekleridir.

Sürdürülebilirliğin özünde sadece doğa ve çevrenin korunması değil aslında gelecek nesillere her açıdan yaşanabilir bir Dünya bırakmaktır. Bu da ancak aşağıdaki 3 ana temel bileşen ile mümkündür.


  • Doğal Çevre: Çevre ve doğada yer alan kaynakların akılcıl tüketilmesi.


  • Ekonomi: Çevreye zarar vermeden gerçekleştirilen üretim ve sonrasındaki tüketim ile refah seviyesinin artırılması.


  • Toplum: Sağlık, Hayat ve Eğitim’in tüm toplumlar için tatmin edici seviyelere ulaşması.

Sürdürülebilirlik kavramı bu temel bileşenler iç içe geçmiş kümeler şeklinde açıklar (bkz. Grafik1). Her konu birbirine bağlıdır ve biri kontrolsüz bir şekilde tüketirken diğerinin sağlıklı olması mümkün değildir.

Sürdürülebilirliğin önemi, sanayi devrimi sonrası yenilenemeyen kaynaklar olan petrol ve kömür kullanımının artması, hızlı sanayileşme ve şehirleşmenin, hava ve su kirliliğine sebep olur biyoçeşitliliği azaltması ve iklim krizinin de etkilerini iyice göstermesi ile daha da artmıştır.

Sürdürülebilirlik kavramı; hepimizin hayatlarının bir parçası olmalı ve yaptığımız alışverişlerden, tükettiğimiz ürünlere, tercih ettiğimiz ulaşım yoluna kadar her şeye sürdürülebilirlik filtresinden bakmalı ve 3 ana temel bileşeni hep hatırlamalıyız.

Unutmayın sadece bir Dünya var ve Dünya bizsiz yaşamına devam edebilir ancak biz onsuz edemeyiz.Grafik1Comentarios


bottom of page