top of page

Kişisel Verilerin Korunması

AYDINLATMA METNİ

 

Nİ Grup Gıda ve Deri Sanayi Ticaret Limited Şirketi (JOSEVIA) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla, aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında yer alan bilgilendirme metnimizi sizlerle paylaşmaktayız.

 

1. Veri Sorumlusu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “Veri Sorumlusu” Yenidoğan Mah. 50. Sk. No:27 A Zeytinburnu/ İstanbul adresinde bulunan Ni Grup Gıda ve Deri Sanayi Ticaret Limited Şirketi’dir.

2. Kişisel Veriler, Toplanma Yöntemi, Amaç ve Hukuki Sebepler

Web sitemiz üzerinden tarafınıza ait kişisel bilgiler web sitesi üyelik sözleşmesini imzalamak suretiyle kurduğunuz üyelik kapsamında doğrudan sizlerden toplanmaktadır. JOSEVIA.COM adlı web sitemizden mal veya hizmet satın almanız veya başka bir surette JOSEVIA ile ticari ve hukuki ilişkiye girmeniz durumunda bu verilerinizden; kimlik verileri (ad, soy ad ) başta olmak üzere iletişim verileriniz (e-mail adresi, teslimat ve fatura adresi, telefon bilgileri), satın aldığınız ürüne ilişkin bilgiler, JOSEVIA tarafından elektronik ortamda doğrudan sizlerden toplanmaktadır. Bu kişisel veriler Kanun’un 5. Maddesi 2. Fıkrasında çerçevesinde, alım satım akdinin veya üyelik sözleşmenin kurulması/ifası, üyelik hakkının tesisi, hukuki  haklarınıza zarar vermemek kaydı ile zorunlu meşru menfaatler kapsamında “wix.com” tarafından işlenmektedir. Ayrıntılı bilgi için “wix.com Gizlilik Politikasını” https://tr.wix.com/about/privacy ziyaret edebilirsiniz.

 

Her daim konforunuzu sağlamak ve rahatsızlık vermeyecek şekilde sizinle iletişim kurmak amacıyla kişisel bilgiler ışığında kişiye özel pazarlama yapabilmek adına ve elektronik iletişim izninize istinaden de kişisel verilerinizi topluyoruz. Topladığımız işbu kişisel verileriniz “wix.com Gizlilik Politikası” uyarınca yapılan aydınlatma uyarınca aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

 

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin, Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin, Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi,  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,  Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Talep / Şikâyetlerin Takibi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim ve Bilgi güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Web Sayfası Üyelik Süreçlerinin Yönetilmesi, Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 

3. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Açık Rıza

 

Web sitemizde üyelik alanı başta olmak üzere kişisel veri girişi yapılan alanlarda sizlerin dikkatine sunulan işbu aydınlatma metnini uygun buldu iseniz, bu metinde açıklandığı biçimde ve sadece açık rızayı gerektiren kişisel verileriniz için ilgili alandaki kutucuğu işaretleyerek KAYDET tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Aynı yöntemle ve bir başka izin kutusu alanıyla ticari elektronik iletişim izinlerinizi de verebileceksiniz. Vermiş olduğunuz izin/onayınızı dilediğiniz zaman geri alabilir, iptal edebilirsiniz

 

4. Verilen Paylaşımı ve Aktarımı

Kişisel verilerinizin Kanunun çizdiği çerçeve dışında kesinlikle paylaşmıyoruz. Kişisel verileriniz mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz ve sizlere ürün ve hizmet sunmak için hizmet aldığımız iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz (Ürünün sizlere ulaştırılması için hizmet alınan kargo firması ) ile paylaşabilecektir.

 

5. Kanun Kapsamındaki Haklarınız

İlgili kişiler olarak, Kanun kapsamındaki haklarınıza istinaden, kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi; KVK Kurumu tarafından ilan edilen Veri Sahibine Başvuru Usulleri Tebliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yazılı olarak posta adresimize veya şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde info@josevia.com e posta adresine göndermeniz durumunda JOSEVIA tarafından talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda sizlerin;

 

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

 

Saygılarımızla,

 

Nİ Grup Gıda ve Deri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Adres: Yenidoğan Mah. 50. Sk. No:27 A Zeytinburnu/ İstanbul

bottom of page