top of page

Döngüsel Ekonomi
Döngüsel ekonominin ana hedefi, atık oluşumunu en aza indirirken var olan malzeme ve kaynakların kullanımının da ürün döngüsüne tekrardan katılması ve değerlerinin korunmasıdır.


Bir ürünün kullanıldıktan sonra çöpe dönüştüğü doğrusal ekonominin aksine döngüsel ekonomi modelinde, bir sürecin çıktısı olan atık, doğru bir şekilde değerlendirilip kullanıldığı zaman başka bir prosesin hammaddesi olabilmektedir.


Döngüsel ekonomide alışıla gelmiş üretim, kullanım ve imha sürecinin aksine üretim, kullanım ve dönüşüm esas alınmaktadır. Hayatımıza yeni bir kavram olarak giren döngüsellik ile atık kavramına veda ederken, bugüne kadar nihai son olarak gördüğümüz süreç sonundaki ürünlere hammadde gözü ile bakılmaktadır.


Bir atığın hammadde olarak yeniden kullanılması hem ekonomik hem de çevre dostudur.


Bir kaynaktan çıkarılan hammadde, proseslere uygunluğu amacıyla farklı yollarla işlenirken yüksek maliyetli kaynak zenginleştirme aşamalarından geçmektedir. Bu sırada var olan kaynaklar tüketilirken hem kaynak çıkarımı aşamasında hem de işleme sürecinde çok fazla kimyasal kullanımı nedeniyle doğaya son derece zarar verilmektedir.


Üretim sonrası çıkan atıklar yüklü bir bertaraf/imha maliyetine sahip iken toprağa gömülmeleri halinde doğaya zarar vermeye devam etmektedirler.


Bir atığın yeniden kullanılması ile hem hammadde hem de bertaraf maliyeti minimuma indirgenirken, döngüsel ekonomi modelleri ile üreticiler yenilenebilir kaynaklar kullanılarak daha sürdürülebilir ve doğa dostu hammadde kullanımına destek olmaktadırlar.


Çeşitli yapılardaki kurumların birleşerek yaptığı çalışmalar ile döngüsel ekonomiye sahip olmanın yedi adımı belirlenmiştir. “Yedi Unsur” olarak tanımlanan bu adımlar şu şekildedir:

1. Gelecek İçin Tasarla

2. Dijital Teknolojileri Kullan

3. Mevcut Ürünleri Koruyun ve Sürelerini Uzatın

4. Yenilenebilir Kaynakları Önceliklendirin

5. Atıkları Kaynak Olarak Kullanın

6. İş Modelinizi Gözden Geçirin

7. Ortak Değer Yaratmak İçin İş Birliği Yapın.


Sürdürülebilirlik kavramının yaşam tarzımıza yerleşmesi ile döngüsel ekonomi yalnızca bir şirket veya üreticinin uygulayabildiği bir model olmaktan çıkmaktadır.


Satın aldığımız bir ürünün kullanım süresini uzatarak, atıklarımızı yeniden kullanarak, ikinci el ürün satın alımı veya değiş tokuşu yaparak, hatta yırtık bir kazağımızı dikerek bile bireysel farkındalık kazanırken döngüsel ekonomiye uymak mümkündür.


Commenti


bottom of page