top of page

Yaşam Döngüsü AnaliziYaşam döngüsü analizi, üretim, kullanım ve bertaraf yoluyla ürünlerin, süreçlerin veya hizmetlerin çevresel etkilerini belirler.


Doğal kaynakların çıkarılmasından nihai bertaraflarına kadar bir ürün veya hizmet sisteminin birbirini izleyen ve birbiriyle bağlantılı aşamalarının bütününe yaşam döngüsü denir. Yaşam Döngüsü Analizi (Life Cycle Analysis), bir ürünle / hizmetle ilişkili çevresel yönleri değerlendirmek için bir tekniktir.


Örneğin ilk bakışta karton bardağın yaşam döngüsündeki emisyon oranı düşük gibi de gözükse de tek kullanımlık olması nedeniyle yüksek ısılarla üretilen cam bir bardağa göre çok yüksektir. Yaşam döngüsü değerlendirmeleri, üretim sistemlerinin beşikten mezara analizlerini içermektedir.


Bu yüzden tek kullanımlık ürünlerden uzak durmak ve sahip olduğumuz ürünleri kullanabileceğimiz kadar uzun kullanmak en sürdürülebilir ve doğaya en uyumlu yoldur.

Comments


bottom of page